Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelsen Lev Esbjerg/Fanø

Kredsbestyrelsen i Lev Esbjerg/Fanø valgt på generalforsamling den 8. februar 2022

 

Fra venstre:

  • Lone Mose Mathiassen, kredskasserer
  • Dorte Højriis Thomsen, kredsformand
  • Carsten Rask Johansen
  • Kim Nissen
  • Winia Koch
  • Vibeke Bang Jensen, næstformand

 

Herudover har vi valgt følgende suppleanter:

  • Edith Johansen
  • Hans Peter Mathiassen
  • Ann-Karin Bambjerg